Editörden Aylık Yazılar / Yorumlar / Açıklamalar Ana Sayfa|Reklam|İletişim|Başlangıç|Bookmark|English   
Bu sayfayı arkadaşınıza tavsiye edin..!   Hicri Köroğlu
Mesaj ve Tartışma Panosu

1962 yılında eğitim için Amerika’ya geldi. Minessota (ABD) Ünersitesinden makine mühendisliği diplomasını aldıktan sonra Californiya Üniversitesinde feza dinamiği üzerine ihtisas yaptı.

Otuzdört yıllık bir iş hayatından sonra, 2002 yılında bilgisayar teknoloji müdürlüğü yaptığı şirketinden emekli oldu.

Editöre yanıt vermek veya konu hakkında düşünce eklemek veya eksik olan bir bölümü tamamlamak için lütfen Mesaj Panosu'nu kullanın.

 

 

KOMPLO TEORİLERİ

Tarihin başlangıcından bu yana, binlerce komplo teorileri öne sürülmüştür. Bunların büyük çoğunluğu zamanla unutulmuş, bir kısmı kanıtlanmış teoriler olarak “komploluktan” çıkmıştır. Her dönemin ilginç komplo teorileri vardır, fakat komplo teorilerinin en büyük özelliği
bunları yaratanların, teorilerinin yanlış olduğu kanıtlanmasına rağmen, durmadan yenilerini üretmeleridir. “Herşey mümkündür” sözü uygulandığında, her komplo teoreminin, çok küçük olsa da, belirli bir olasalığı vardır. Benim en ilgimi çeken, teoremin mantığı değilde, yaratıcılığıdır. İlginç bulduğum bazı teorileri aşağıda sıralıyorum.

Birleşmiş Milletlerin Amerika’yı İstila Planları: Yaklaşık olarak sekiz yıl önce, Amerika’nın aşırı sağından bazıları, Birleşmiş Milletlerin Amerika’yı ele geçirmek üzere olduğunu savunurlardı.O yıllarda Amerikan Senato’sunda çoğunluk partisi olan Cumhuriyetçiler esrarengiz nedenlerle (bazılarına göre sağa yaltaklık için) bu grubun liderini bir senato komisyonuna çağrmışlar ve bu büyük tehlikeyi açıklamasını istemişlerdi. Bu zatın yaptığı ilk şey, senatörlere Birinci Dünya Savaşından kalma bir tank resmini göstermek ve şu anda Kanada sınırında bunun gibi 3.000 tankın, Amerika’yı istila etmek için, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter’inin emirlerini beklediğini söylemek olmuştur. Komplo teoreminin sözcüsü, kahkaları basan senatörlere: “aptalsanız ben ne yapabilirim” diyerek toplantıya son vermiştir. Bu teoreme hala inanlar vardır. Başkan Bush’un Birleşmiş Milletlere soğuk bakmasına ne dersiniz?

Yassı Küre Sosyetesi: Bu sosyetenin İnternet sitesine göre 500 yıldan fazladır dünya’yı batıl bir inançtan, kürenin yuvarlak olduğundan, kurtamaya çalışmaktadırlar. Beşyüz yıldır dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan her bilginin bir komplo olduğunu savunan sosyete, dünyanın yuvarlak oluşunun bunu savunanlara nasıl bir yararı olduğu konusunda sessizdir. İngiltere merkezli olan bu sosyetenin, mizah için oluşturulduğunu bazen düşünürüm. Fakat sosyeteyi benden çok daha iyi bilenlere göre, Yassı Küre Sosyete’sinin her üyesi dünyanın gerşekten yassı olduğuna içten inanır.

Trilateral Komisyonu: Bu komisyonun kuruluşundan beri, 1973, amacının, komplo teoristlerine göre, bütün dünyayı denetim altına almak olduğudur. Amerika, Kanada Japonya ve başka “ileri” ülkelerin diplomat ve iş adamlarının üye olduğu bu komisyon, internet sitesinde amaçlarının dünyaya istikrar ve barış getirmek olduğunu savunr. Yetmişli yıllarda Rockefeller ailesinden birkaç kişinin bu komisyona üye olması, dünyanın bir “Rockefeller A.Ş.” olacağının belirtisi olarak değerlendirilmişti. Rockefeller, iş dünyasında önemini kaybedince bu A.Ş. düşüncesi bir ara unutulmuş, fakat nerdeyse bütün dünya ekonomisi belirli birkaç düzüne şirketin eline geçince, teorem tekrar canlanmaya başlamıştır. Bu şirketlerden birinin, WalMart’ın yıllık cürosu, Türkiye’nin yıllık milli gelirinden daha fazladır. Belki de bundan 40-50 yıl sonra, bütün dünya 30-40 şirketin “özel çiftliği” olduğunda bu da “komploluktan” kurtulacak bir teorem olacaktır.

Dünyanın en güçlü ülkesi olduğundan, komplo teorilerin çoğu Amerika ile ilgilidir. O kadar ki, dünyada olan biten herşeyde, doğa afetlerinde bile, Amerika’yı suçluyan komplo teorileri üretilir. Bunun en son örneği, 26 Aralık tsunamisine Amerikalıların neden olduğu teoremidir.

Esasında Amerika’ya dönük teorilerin bazılarını Amerikalıların kendileri yaratmıştır. Yüzyıldan fazla, Lincoln’un suikastına bir “Güney” komplosu olarak bakıldıktan sonra, nihayet bunun doğru olmadığı kabullenmiştir. Kennedy’nin suikastı hala birçok komplo teorileriyle anlatılmaktadır.

Viyetnam savaşı sırasında, savaşla ilgili birçok teorem öne sürülmüştür. Bunların en ilginci “kauçuk ağaçlarıdır.” Evet, be teoreme göre Amerika dünya lastik piyasasını ele geçirmek için savaşa girmiştir! Doğal olarak Irak savaşıyla da ilgili birçok teorem vardır. Petrol, İsrail ve Amerika’nın emperyalist niyetleri bunların en popüleridir. İslam dünyasında, Amerika’dan sonra, İsrail komplo teorilerinde baş rolü oynar. Bütün ülkelerde, o ülkelere dönük komplo teorileri vardır. Türkiye’de örneğin, başımıza gelen herşeyi “dış ülkelerin parmakları vardır” komplo teoremiyle açıklarız. Bize göre Yunanlıların Batı Anadolu’da gözleri vardır, onlara göre bizim niyetimiz eski Osmanlı topraklarını geri almaktır.

Avrupanın ileri ülkeleri bile, komplo teorileri yüzünden milyonlarca insanın ölümüne neden olan iki dünya savaşı başlatmış ve Orta Doğuyu cehenneme çeviren işler yapmıştır. Komplo sözcüğü, kökeni Latince olan “conspiracy” den gelir. Conspiracy ise fesat amaçlı gizli anlaşma anlamındadır. Genelde bir komplo teoreminin mantık veya veya mantıksızlığı ancak zamanla belli olmasına rağmen, bazı komplo teorileri, yukarda verilen ilk örnek gibi, baştan saçmadır. Dolayısıyla bizim yapacağımız en iyi şey mantığmız kullanarak komplo teorilerinin bizi kıskaca almamasına özen göstermektir. İlginçtir, Amerika’nın Irak’a “ucuz petrol” için girdiklerini savunanlar, şimdi de savaştan bu yana çok artan benzin fiyatlarını, petrol şirketlerine yarasın diye, yine Amerika’nın savaş planları arasında olduğunu söylerler. Bu iki düşünce arasında çelişki görüyor musunuz?

İnsanlar oldukça, Komplo teorileri olacaktır. Dolayısyla komplo toremleri iyidir veya kötüdür diye bir değerlendirme yapmak yanlıştır. En iyisi her teoreme teker teker bakıp, birer birer değerlendirmektir. Bizimle paylaşmak istediğiniz komplo teorileri var mıdır?

Yorum eklemek istiyorsanız, lütfen buraya tıklayınız..
 

Hicri Köroğlu

Bu sayfayı arkadaşınıza tavsiye edin..!  

Diğer Yazılar: Ana Sayfaya Dön

Bütün hakları saklıdır. izinsiz kopya edilemez ve kullanılamaz..! Yasal Uyarı (Disclaimer)
Copyright © 2000-2008 Stork Corporation-Turkish-Media.Com bir Stork Corporation Kuruluşudur...
Hicri Koroglu HİCRİ KOROGLU hicri koroğlu Hicri KÖROĞLU HICRI