Yasal Uyar - Telif Haklar ve Gizlilik lkeleri Ana Sayfa|Reklam|letiim|Balang|Bookmark|English   
Bu sayfay arkadanza tavsiye edin..!   
Kullanm Kurallar - Terms and Conditions Gizlilik - Privacy Digital Millenium Copyright Act DMCA

 

Trke - Turkish

 

Turkish-Media.Com bir Stork Corporation kuruluudur. Yasal olarak Stork Corporation btn yasal haklar elinde tutmakla birlikte Stork Corporation sitelerini kullanmaya baladnz anda kurallar ve gizlilik poliesi bata olmak zere dier materyalleri belirtilen kurallar ve gizlilik poliesi snrlar iin kullanacanz belirtiyor ve kabul ediyorsunuz. Bize ulamak iin ltfen bu iletiim formunu kullannz...

Ticari Marka Kullanm


BU STEY GEZMEDEN NCE KULLANIM KURALLARINI DKKATLE NCELEMEY UNUTMAYINIZ. Bu siteye herhangi bir ekilde ulap, siteyi dolamak, sitedeki bilgileri ve ierikleri kullanmak, sunduumuz servislerden yararlanmak, herhangi bir ekilde bilgi veya yazlm indirmek, sunduumuz renlerden birini satn almak, bu belgede aklanan KULLANIM KURALLARINA uyacanz anlamna gelir. KULLANIM KURALLARININ HER HANGI BIRINE UYMAK STEMIYORSANIZ, LTFEN BU SITEYI HER HANGI BIR EKILDE KULLANMAYINIZ. Kullanm Kurallar irketimizin sizinle beraber girdii bir anlamadr. Eer siteye irketiniz adna girmiseniz, sizin Kullanm Kurallarn irketiniz adna da kabullenme yetkiniz olduu var saylr.

Stork irketi, size danmadan Kullanm Kurallarn her hangi bir nedenle deitirme hakkn saklar. Sitemizi kullanmaya devam ediiniz, Kullanm Kurallarndaki deiiklikleri kabul ettiinizi gsterir.

Sitemizdeki Yazlm, Servis, ve Bilgilerin Kullanlmas ve Limitleri
Stork irketi ve onun ticari ortaklar ve yetkili ajanlar, sitemizdeki tm malzemelerin telif hakkn elinde tutar. Tm ticari ve servis markalar, ve ticari adlar Stork irketinin ve onun ticari ortaklar veya bayilerinindir.

 
Bu sitedeki yazlmlar, bilgi ve servisler, sizin kiisel ve ticari amac olmayan kullanmnz iindir. Net bir ekilde baka bir amala kullanlabilir ifadesi yoksa, sz konusu bilgileri, yazlmlar ve servisleri deitirmeniz, kopyalamanz, bakalarna gndermeniz, yaymlamanz, lisans almanz, sitede verilenlere dayanarak yeni rnler retmeniz, veya sitemizdeki bilgi, yazlm ve servisleri satmanz, Stork irketinden yazl onay almadan yapamazsnz.

Gizlilik Poliesi
Stork irketi sizin gizlilik istediinizi tam anlamyla destekler. Bize verdiiniz bilgiler ya Amerika Birleik Devletlerinde veya bayilerimizin, ticari ortaklarmzn veya yetkili ajanlarmizin bulunduu baka lkelerde saklanabilir. Bize sunduunuz bilgileri gvenceli bir ekilde saklar ve titizlikle korururz. Bu siteyi kullanmakla, bize verdiiniz bilgileri baka bir lkede ambarlamay kabullendiinizi ve irketimizin gizlilik poliesini onayladnz belirtmi olursunuz. Stork irketi, A.B.D. Ticaret Bakanlnca yaymlanan ve kiisel bilgi toplama, kullanma ve muhafaza etmeyle ilgili Safe Harbor (Gvenceli Liman), ve Avrupa Birliinin Bilgi Tutma (muhafaza) bildirilerini esas tutarak verilen bilgileri iler. Stork irketinin Gizlilik Poliesi irketimizin Gizlilik ve Gvence blmnden incelenebilir.

Sitemizdeki Yazlmlarn Kullanm


Bilgisayarnza sitemizden indirilebilir btn yazlmlarda Stork irketinin veya onun ticari partnerlerinin telif hakk vardr. Bu yazlmlarn kullanma yntemi, yazlmlarn bir paras olarak gelen Kullanc Lisans, eer varsa, anlamasnn maddelerince belirlenir. Ayrca web sitesinin yazlm indirme sayfalarnda da yazlm kullanma kurallar net bir ekilde aklanm olabilir. kullanc Lisansna veya web sitesinde belirlenen kurallar onaylamayan kullanc, yazlmlar kendi bilgisayarna indiremez. ndirilen yazlmlar, yukarda belirlenen Kullanm ve Limitleri erevesinde kullanlabilir.

INDRLEN YAZILIMLARI, BAKALARINA DAITIM AMACIYLA, KOPYALAMAK VEYA BAKA BLGSAYARA AKTARMAK, KULLANICI LSANSI NET BR EKLDE ZN VERMEMSE KATYEN YASAKTIR.

YAZILIMIN GARANTS, EER VARSA, KULLANIC LSANS ANLAMASININ KAPSAMINDAN GEN OLAMAZ. KULLANICI LISANS ANLAMASI EREVES DIINDA, STORK RKET YAZILIMA HER HANG BR GARANT VERMEZ. YAZILIMIN AMACINIZA UYGUN OLUP OLMADIINDAN, YAZILIMIN TCAR YETENEKLER VEYA ZELLKLERNDEN STORK RKET, HER HANG BR EKLDE, SORUMLU DELDR.

STORK RKET, SZE KOLAYLIK SALAMAK N, SERVS, YAZILIM VEYA MATERALLERNDE YAZILIM NDRME VE KULLANMA ARALARI SUNABLR. STORK RKET, BU ARALARIN KULLANIMIYLA VEYA VARILACAK SONULARLA LGL HER HANG BR GARANT VERMEZ. STORK RKETNN SZE KOLAYLIK AMACIYLA SUNDUU BU ARALARI KULLANDIINIZDA, BAKALARININ TELF HAKLARINA SAYGILI DAVRANMANIZ GERKEMEKTEDR.

Snrl Haklar: Sitemizden A.B.D. hkmeti ve ajanlar veya onun yetkili kollar adna indirilen yazlmlara snrl haklar tannmtr. Bu yazlmlarn kullanm, kopyalanmas, ve yaymlanmas, Teknik Bilgi ve Bilgisayar Yazlmlar Haklar (Rights in Technical Data and Computer Software) maddesinin (DFARS 252.227-7013) (c)(1)(ii) alt paragraf veya ayn kanunun (48 CFR 52.227-19) maddesinin (c)(1) and (2) alt paragrafna tabiidir.

Bu Sitedeki Belgelerin ve Yaymlarn Kullanm
Ak bir ekilde yasaklanmad mddete, bu sitedeki belgeleri ve yaymlar (sk sorulan sorular, eitli raporlar, veri belgeleri, basn bltenleri vesaire) kopyalyabilir, yazdrabilir, veya datablirsiniz. Ancak bunlar a) ticari ama tamayan kiisel bilgi iin yapacaksnz, b) sitemizden aldklarnza herhangi bir deiiklik yapmayacaksnz, c) grafik ve beraberinde gelen metinleri birbirinden ayrmayacak ve belgerin anlam diinda aktarma yapmayacaksnz, ve e) Stork irketi yukarda belirlenen ilemleri yasakladnda, bu ilemleri hemen durduracaksnz. Yukarda belirlenen kullanm kurallar dna kmak, katiyen yasaktr ve sizin yarglanmanzla sonulanr. Stork irketi bu durumlarda, verilebilecek en ar cezayla yarglanmanza ba vurur.

Yukarda verilen kullanma haklar, sitemizin desenlerini, grnn veya plann kopyalama hakkn iermez. Sitemizin bu zellikleri, ticari marka, ticari grnm, kanun d rekabet ve baka kanunlarca korunmutur. Herhangi bir grafik, ses veya imaj, Stork irketinin ak ve net izni olmadan kopyalanamaz veya datlamaz.

STORK RKET VE ONUN TCAR ORTAKLARI, AIKA BELRTLMEMSE, INTERNET STESNDE YAYIMLANAN BELGELER VE ERDKLERNN UYGUNLUUYLA LGL HERHANG BR GARANT VERMEZ. STORK RKET VE ONUN TCAR ORTAKLARI, AKSN AIKA BELRTMEMLERSE, STEDE SUNULAN BELGELERN TCAR SORUNLARA VEYA HERHANG BR AMACA UYGUNLUUNDAN, NET VE AIK BR EKLDE, SORUMLU DELDR VE SORUMLU TUTULAMAZ.

STORK RKET VE ONUN TCAR ORTAKLARI, BU STEDEK BLGLERN KULLANIMI VEYA PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN HERHANG ZARARDAN, ELDE EDLEMEYEN KARDAN VE BLG KAYBINDAN, NEDEN NE OLURSA OLSUN, KANUNEN SORUMLU DELDR, SORUMLU TUTULAMAZ.

STEMZDE YAYIMLANAN BELGE VE GRAFKLERDE BAZEN TEKNK YANLILIKLAR VEYA DAKTLO HATALARI OLABLR. STEMZDE SUNULAN BLGLER, PERODK OLARAK YENLENR. STORK RKET VE ONUN TCAR ORTAKLARINDA, SUNULAN BLGLERDE VE PROGRAMLARDA, KULLANICIYA HABER VERMEDEN, DEKLK YAPMA HAKKI VARDIR.

STEMZN HER ULUSA EREN BELGE VE YAYIMLARI, RKETMZN, SZN LKEDE HENZ OLMAYAN PROGRAM, RN VE SERVSLERE DENEBLR. BU DENMELER, SZ KONUSU RN VE SERVSLERN YAADIINIZ LKEDE DE PAZARLANACAI ANLAMINA GELMEZ. BULUNDUUNUZ LKEDEK RN VE SERVSLERMZLE LGL BLG N LTFEN RKETMZN YEKTL TEMSLCLERNE DANIIN.

SITEMIZDE, BZM DENETMZ ALTINDA OLMAYAN DEK SITELERE BALANTILAR (LINKLER) VARDIR. STORK RKET BU STELERDEK HERHANG BLG VE ERKTEN SORUMLU DELDR. STORK RKET, BAKA STELERDEN GELEN NTERNET YAYIMINLARINDAN VEYA HERHANG BAKA BR LETMNDEN SORUMLU DELDR. STORK RKET BU BALANTILARI MTERLERNE KOLAYLIK N SALAMI OLUP, BU BALANTILARIN STEMZDE OLMASI, RKETMZN BALANTI VERLEN STELERN SERVS VEYA ERLKLERN ONAYLADII ANLAMINA GELEMEZ.

Alan Hesaplar ve Gvence
Sitemizde sunulan herhangi bir servis veya rn, bizde bir hesap atrmanz gerektiriyorsa, kayt ilemlerinizi, ynlendirildiiniz gibi, doru, gncel ve tam (btn) bilgiler vererek tamamlamanz gerekmektedir. Ayrca, bu bilgiler deitiinde bize bu deiiklikleri zamannda iletmeniz, hesabnzn geerliini salayacaktr. Hesap atnzda, sizden bir kullanc ad ve parola semeniz istenecektir. Ayrca setiiniz kullanc ad ve parolann gizlili ve hesabnz altnda yaplan tm ilerden tamamen siz sorunlusunuzr. Bizde hesap atrmakla, hesabnz adna yaplan otoritesiz ilemleri veya kimliinizin bakalarnca alndn (alndn) annda Stork irketine bildirmeyi onaylamanz gerekir. irketimiz, kimliinizin, bilginiz iinde veya dnda, kullanlarak size verilen maddi (veya manevi) zarardan sorumlu deildir. Fakat, kimliinizin bu ekilde kullanlmasndan Stork irketine veya ticari ortaklarna gelen zararlardan siz sorumlu tutulabilirsiniz. Bizde hesab olan baka bir kiinin ak bir izni olmadan, onun hesabn kullanamazsnz. Sitemizin parola ve kullanc ad isteyen servislerine kaydolup kullanmakla, bu bilgileri Stork irketinin grntlemesine ve bundan doacak riskleri stleneneinizi kabullenmi oluyorsubnuz. Stork irketi, bize sunduunuz bilgilerin yanl veya yarm olduunu veya gncel veya doru olmadn kantladnda hesabnz ya askya alr ya da kapatp irketimizin herhani bir servisini kullanmanz engelleriz. Bu durumda, bu servisleri kullanmak iin girdiiniz btn masraflar (telefon giderleri ve iletiim aralar gibi) sizin sorununuzdur.

Kanun D ve Yasaklanan Kullanmlar


Sitemizi, kanuni yollar ve yukarda belirlenen kurallar erevesi dnda kullanamazsnz. Servislerimizi, herhangi bilgisayarmza ve iletiim alarmza zarar verecek, servis d brakacak, yavalatacak veya veri tabanlarn zedeliyecek veya sitemizin dier kullanclarn rahatsz eecek bir ekilde kullanamazsnz. Bizim sitemize, sunduumuz servislere ve yazlmlara, barndrdmz kiisel hesaplara, bilgisayar sistemlerine veya bize bal btn iletiim alarna yetkiniz olmadan, parola alma yntemleri, hacking veya baka kural d yntemlere ulamaya almanz yasaktr. Sitemizden, size istiyerek (ve bilerek) elde etmenize imkan tandmz nesneler dnda, hibir eyi alamazsnz, indiremezsiniz.

Sitemizdeki Servislerin Kullanm


Sitemiz, sizlere, bakalaryla iletiim kurabilmeniz iin, herbiri bir iletiim servisi olan (dolaysyla letiim Servisleri olarak adlandrlan) elektronik posta, blten sayfalar, chat blmleri, haber gruplar, forumlar, kiisel web sayfalar, topluluklar, takvimler, fotoraf albmleri ve baka mesaj ve iletiim aralarn sunabilir. Siz, letiim Servislerini kullanmakla, bu servisleri yalnzca mesaj alp vermek ve konuya uygun yorum yapmak amacyla kullanacanza sz verimi oluyorsunuz.

LETIIM SERVSLERN KULLANDIINIZDA AAIDAKLER YAPMAYACAKSINIZ.

letiim Servislerini anket, yarma, piramit oyunlar, zincir veya reklam mektuplar, spam, veya kt niyetli mesajlar gndermek amacyla kullanmak. Bakalarnn kiisel haklarn zedeleme, hakaret etme, bakalarn takip veya tehdit etme, ksacas bakalarnn yasal haklarn (gizlilik hakk gibi) ineme. Terbiye ve ahlak d, sansasynel, ayp, hakaret edici, ocuklatr iin ayp, cinsel ak, rk, kfrl, gereinden fazla iddetli, tehdit edici, kanun d mesajlar gndermek veya forum sayfalarnda yaynlamak. maj ve fotoraf ieren ktkleri, yazlmlar, ve telif hakk sakl (ticaret markas gibi) btn eserleri izinsiz, bakalrna datmak amacyla yklemek. Sitede telif hakk var olduu bildirilen belgelerin telif akkn iptal edecek ekilde kullanmak.

Troy atlar, kurtlar, zaman bombalar, bozuk bilgi ktkleri, veya virus ieren herhangi bir yazlm veya metni, bakalarnn sistemini devre d brakmak amacyla yklemek. letiim Servisini herhangi bir rnn alm satmn iin izin almadan kullanmak. Legal yoldan kopyalanmasnn yasak olduunu bildiiniz veya bilmeniz gerektii ktkleri, bu bilgiye ramen, kendi bilgisayarnza indirmek. Bize yklediiniz yazlm veya belgelerin telif (rnein yazarn ad, yklediinizin kayna) aklamalarn deitirmek, yargyla ilgili blmleri kesmek, yazlm veya belgenin sahibini saklamak. Bakalarnn letiim Servislerini kullanmasn kstlamak veya engellemek. letiim Servisini kapsayan baka kullanm kurallarna aykr davranmak. Bakalar hakknda bilgileri (elektronik posta adresi gibi) devirmek. letiim Servislerini ieren herhangi bir kanunu inemek. Bakalarn kandirmak amacyla sahte kimlik yaratmak. letiim Servislerinin kullanc listelerini, ve herhangi kullanm bilgilerini paral veya bedava olarak bakalarna verme veya kopyalatma.

Stort irketinin saha adn (domain name) herhangi baka bir yerden ya da baka bir servis kullanarak giritiiniz elektronik posta iletiimlerinde takma adnz (pseudonymous) gibi gstermek. Stork irketi, onun ticari ortaklarna veya Stork irketinde hesab olanlara davetsiz (unsolicited) veya ykl (bulk) iletiim mesajlar (Stork irketinin sitesini kullansanz bile) gndermek. Var olan diyalog kanallarn torpillemeye almak, ekran grntlerini, baka kullanclarn tulama hzndan ok daha hzl bir ekilde perdelemek (roll), veya baka kullanclarn iletiimini olumsuz bir ekilde etkiliyecek davranlarda bulunmak.

Stork irketinin letiim Servislerini herhangi bir ekilde gzetleme sorumluluu yoktur. Fakat irketimiz, letiim Serivisine gnderilen herhangi bir belgeyi deitirme veya siteden silme yetkisini sakl tutar. Ayrca, Stork irketi, size bildirmeden, letiim Servislerini kullanma, herhangi bir nedenle, yetkinizi elinizden alma hakkn da saklar.

letiim Servisletrini kullandnzda, sizin veya ocuklarnz kimliklerini belirleyecek bilgileri dikkat ve titizllikle verin. Stork irketi, letiim Servislerindeki mesajlarn ierikledikleri bilgileri ne kontrol eder ne de onaylar ve dolaysyla irketimiz letiim Servislerini kullanmanzdan meydana gelebilecek hibir problemden sorumlu deildir, sorumlu tutulamaz.

letiim Servisleridne gsteriye giren bilgi ve belgelerin kullanm ve kopya veya datma limitleri olabailir; bu bilgi ve belgeleri indirdiinizde, limitler erevesinde davranmanz sizin (kullanclar) sorunudur. Stork irketine sunduunuz veya sitemizde tehir ettiiniz materialler (bilgiler, fikirler, teknik yntemler, yorumlar, sorular, veriler, tler ve gibi), aksi aka belirtilmemise, Stotk irketinin mal deildir. Fakat, bu materialleri Stork irketine sunmak veya sitemizde tehir etmekle, bize, ticari ortaklarmza ve yetkili ajanlarmza, sunduunuz (tehir ettiiniz) materialleri irketimizi ynetmede (ki limitsiz olarak sunduumuz servisleri de ierir), kopyalama, datma, bakalarna gnderme, grntileme, deitirme, dzeltme, evirme, ve yeniden formatlama ve gibi btn telif haklarn, isminizi yaynlama, fikirlerinizden yeni rnler retme ve pazarlama, ve bu rnleri yetkili bayilerimizce pazarlama hakkn irketimize vermi olursunuz.

Yukarda sz konusu olan materiallerin karlnda Stork irketi hibir maddi sorumluluk tamaz; yani size parasal bir deme yapmaz. Stork irketine ilettiiniz materailleri irketimiz grntlemek zorunda deildir ve irketimizin, sitemizde grntlenen materialleri, size bildermeden, siteden kaldrma yetkisi vardr. Bize sunduunuz veya grntlememizi istediiniz btn materiallerin, Kullanm Kurallarnca tanmlanan telif ve baka haklara sizde var oldunu kabullenmi oluyorsunuz.

Ayrca, imaj, fotoraf, resim, veya baz blmleri imaj veya grafik olan belgeler iin unlar kabullenmi oluyorsunuz: a) btn telif haklarna sahipsiniz veya telif hakkna sahip kiinin izniyle (kullanm Kurallarnda iletildii gibi) bu imaj, resim veya grafikleri grntlyorsunuz, b) siz, Kullanm Kurallarnda iletildii gibi, telif haklarn veribilecek tm yetkiye sahipsiniz, c) eer grntlediiniz belgelerde kiilerin imaj varsa, bu imajlar, Kullanm Kurallarnda anltld gibi, kiilerin onay ile grntlyorsunuz ve, bu onay bu imajlar databilme, tehir etme, ve kopyalama haklarn da iermektedir. Bu imajlari grntlemekle, siz a) iinde olduunuz tompluma (grntlediiniz her imaj iin ve/veya b) btn halka (sitemizin herhangi sayfasnda grntlenen ve sadece bulunduunuz topluma ynelik olmayan tm imajlar) bu imajlar, Kullanm Kurallarnda anlatld gibi limitsiz kullanma hakk (rnein bu imajlar basmak, hediye olarak bakalarna vermek) vermi oluyorsunuz. Bunlar arasnda, herkesin deneksiz kullanabilecei, sizin adnz kullanmayi gerektirmeyen ve bu haklar Internetteki herhangi bir servis vericisine trasfer edilebilecek kopyalama, datma, iletme, grntleme, dzeltme, deitirme, ve yeniden formatlama haklar da vardr. Bu haklar, size bir denek yaplmadan kullanlr.

Sunduklarnz, Stork irketinin n-elemeden geirmediini, fakat irketin ve onun yetkili elemanlarnn istedikleri zaman ve neden vermeden sunduklarnz blok etme ve siteden silme hakk (sorunsuz olarak) olduunu kabulleniyorsunuz. Stork irketi ve onun yetkili elemanlarnn Kullanm Kurallarna aykr veya uygunsuz bulduklar herhangi bir sunuu blok etme ve siteden silme hakk vardr. Sunduklarnzn doruluundan, geerliinden, ve kullanmndan siz sorumlusunuz. Stork irketi, sunulunlarn ieriini denetlemediinden, sunulunlarn doruluu, kalitesi ve drstlyle ilgili bir garanti vermez. Sitemizi kullandnizda, bakalarndan hakaret edici, ayp veya size ters den iletiimlere kar karya gelebileceinizi unutmaynz.

Telif Haklarnn inendiini Bildirme lemleri


Stork irkleti, telif haklarnn inendiini belirten btn belgeleri inceleyip, A.B.D.nin Bininci Yl Digital Telif Haklar Kanununun 17. maddesi ve 512(c)( 2). (DMCA) (Millennium Copyright Act, Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) paragrafnca belirtildii ekilde hareket eder. Telif haklarnn ihlali, yazl olarak aaidaki yetkili site ajanmza gnderilmesi gerekmektedir.

 

Geni bilgi iin ltfen bu sayfaya baknz: Yeni a (Yeni Binyl) Dijital Telif Hakk Kanunu - (Digital Millenium Copyright Act DMCA)

Servis irketi:
Stork Corporation, Inc.

Telif Hakknn hlal Edildiini Bildirilecek Yetkili Ajan:
Nezihi Ozduzen

Telif Hakknn hlal Edildiini Bildirilecek Yetkili Ajann Adresi:
P.O. Box 120386 Saint Paul Mn 55112 USA

Telif Hakknn hlal Edildiini Bildirilecek Yetkili AjannTelefonu:
(651) 633-6934

Telif Hakknn hlal Edildiini Bildirilecek Yetkili Ajann Faks:
(651) 633-6934

Telif Hakknn hlal Edildiini Bildirilecek Yetkili Ajann Elektronik Postas:
[email protected]

Bize gndereceinizTelif Hakk hlal Belgesinde Bulunmas Gereken Bilgiler:


Telif hakk ihlal edildiini iddia eden veya o kiinin yetkili vekilinin elektronik imzas. Telif hakk olan sz konusu belgenin, veya ayn sitede tek bir bavuruyla birden fazla telif hakk olan belgeler varsa, onlarn tanm. Siteden kaldrlmak veya saklanmas istenilen belge(ler)in, irketimizin kolayca bulabilecei bir ekilde anlatlmas. irketimizn ikayetiye kolayca ulaabileceini temin eden (posta adresi, elektronik posta adresi, ve telefon numaras gibi) bilgiler. ikayet edenin, telif hakknn, ikayet edenden veya onun yetkili ajanlarndan otorite almadan kanun d kullanldn ieren beyanname. ikayet eden kiinin veya onun yetkili vekilinin, verilen bilgilerin doru olduuna, aksi halde sahtekarlkla yargnabileceklerini anladklarn ieren bir bildirge.

Gnll Olarak Gderileren Sunular Poliesi


STORK RKET VE ONA ALIANLAR, GNLL OLARAK GNDERLEN (REKLAM KAMPANYA VEYA PROMOSYON, YEN RNLER, YEN TEKNOLOJLER, LEMLER, RN SMLER, YEN MATERALLER VE GB) FKRLER NE KABUL EDER NE DE KULLANIR. LTFEN BZE ORJNAL SANAT ESER, RMEK MAMULLER VE GB EYLER GNDERMEYNZ. BU POLENN YEGANE AMACI, RKETMZN RN VEYA PAZARLAMA YNTEMLERNN SZN BZE LETTNZ DNCELERE BENZER OLDUUNU KANITLADIINIZDA, ORTAYA IKABLECEK ANLAMAZLII VE ELKY NLEMEKTR. DOLAYISIYLA LTFEN NE BZE NE DE RKETMZDE ALIAN HERHANG BR ELEMANA GNLL OLARAK FKRLERNZ LETMEYN. FAKAT HATIRLAYINK, STEMEMEMZE RAMEN GNDERM OLDUUNUZ FKRLER VE MATERALLER RKETMZ NE GZL TUTAR NE DE SZE SAHPLK HAKKINI TANIR.

Spam Elektronik Posta ve Sitemizde Grntlemeler


Sitemizi veya iletiim alarmz Spam veya Kullanm Kurallarna aykr bir ekilde kullanmakla (siz veya bakalar), Stork irketine byk zarar verebileceinizi bilmektesiniz. Dolaysyla Stork irketinin yarg yoluyla bu gibi giriimleri durdurma hakk olduu gibi, yargnn verdii btn cezalar da arama hakk vardr. Stork irketi, irketin onaylamad btn elektronik postalar blok etme, durdurma ve silme hakkn sakl tutar.

Teminat


Siz, Stork irketini (onun ticari ortaklarn, yetkili ajanlarn, bayilerini, partnerlerini, yneticilerini, marka ortaklarn ve alanlarn) bizi yargilamak isteyen nc ahslarn, siz veya size alanlarn web sitemiz ve iletiim amz kulland diye veya Kullanm Kurralarn ihlal etti diye ne srdkleri tazminat isteklerine kar savunacak ve bizi harhangi bir yarg ileminden muaf tutacaksnz.

Reklam ve Promosyon


Stork irketi baka bir reklam irketince hazrlanan reklam ve promosyonlarn sitesinde yaymlayabilir. Bu yaymlamalarn ekli ve kapsam deiebilir. Sitemizde, baka reklamclarca hazrlanan reklam ve promosyonlarla ilgili ticari iletiimler (deme veya servis, rn dei tokuu, garanti ilemleri, rnlerle ilgili iddialar, gibi) yalnzca sizin ve kullandnz reklam irketi arasndasr. Stork irketi, baka bir reklam irketince hazrlanan reklamlarla ilgili doabilecek herhangi bir zarardan sorumlu deildir, sorumlu tutulamaz.

TELIF VE TICARI MARKA BILGILERI


Telif Bildirisi: Copyright 2004 Stork Corporation, Inc., 4360 Arden View Ct Arden Hills, MN 55112 USA. Btn Haklara Sahiptir. Birleik Amerika Devetlerinin kullanm, kopyas ve yaymlanmas o devletin DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) and FAR 52.227-19 kanunu ile snrlanmtir.

Ticari Markalar:

 

Add Life to the Web Design (Web Sitesini Canlandr), ve sitedeki baka ruhsatl ve ruhsatsz ticari markalar Stork irketinin, Amerika Birleik Devletlerinde ve/veya baka lkelerde kaytl veya kaystsz ticari markalardr. Adlar bu sitede geen irketlerin ve rnlerin ve/veya nc ahs ticari markalarn, ticari isimlerin ve logolarn telif haklar sz konusu irketlerin olabilir. Bu sitede rnek olarak gsterilen btn irketler, organizisyonlar, rnler, domain adlar, elektronik posta adresleri logolar, kiiler ve olaylar hayalidir. Bunlarn herhangi gerek bir irketle, organizisyon ve rnle, domain ad ile, elektronik posta adresiyle, logoyla, kiiler ve olaylarla ilgili olduu ne kastlanmtr ne de yle sanlmaldr.

Size Stork irketinin telif hakkn kullanma yetkisi verilmise, bu hakk Stork irketinin telif hakk kurallarna gre kuyllanmanz gerekmektedir.

Genel Bilgiler


Kullanm Kurallar sizinle Stork irketi arasndaki tm anlamay ierir, ve sitemizi kulllanmn denetler. Ayrca bu Kullanm Kurallar sizinle irketimiz arasndaki, daha nce yaplan tm anlamalar yrrlkten kaldrr. Daha nceki Kullanm Kurallarndaki artlar, sitemizi kullandnz son tarihteki Kullanm Kurallaryla elikide olabilir. Fakat unutmaynki sitemizdeki en son Kullanm Kurallar geerli kurallar olduundan, bu elikiler yeni Kullanm Kurallarnca giderilir. Ayrca, Stork irketlerinin baka servislerini veya baka irketlerin yazlmlarn kullandnzda yeni koullara tabii olabilirsiniz. Kullanm Kurallarnca size verilen haklar bakalarna transfer edemezsiniz.

Minnesota eyaletinin veya Amerika Birleik Devletlerinin kanunlar Kullanm Kurallaryla ilgili yarg ilemlerinde geerlidir. Kullanc ve Stork irketi, Birlemi Milletler Kontrat ve Uluslararas Ticaret Protokoln tanmadklarn beyan ederler.

Stork irketi Internet sitesini Amerika Birleik Devletlerinin Muhtelif yerlerinden ynetir ve bu siteye baka yrelerden eriilebilinecei veya sitenin size uygunluu hakknda hibir iddiada bulunmaz. Siz, bulunduunuz lkenin iletiim, ithal/ihra ve dier kanunlarnn erevesi iinde davranmak zorundasnz.

Siz, bu sitedeki materiallerin A.B.D ihra rgtnn (U.S. Export Administration) kanunlarna tabi olduunu bilip kabulleniyorsunuz. Bizden elde ettiiniz materiallerin, A.B.D. kanunlarnn yasaklad kiilere aktarmak yasaktr. Siz, bu sitedeki her hangi bir rn veya bilgiyi, yasakl veya amborgolu lkelere ihra edezsiniz. Bu rn ve bilgileri nkleer aktiviteler, kimyasal veya biyolojik silahlar, veya roket sistemleri kurmak amacyla, Amerika Birleik Devleytlerinden izin almadn bakalarna veremezsiniz. Yasakl lkeler A.B.D. hra Kurumunca (U.S. Export Administration) belirlenmitir. Yasakl veya ambargolu lkeler Kuba, ran, Libya, Kuzey Kore, Sriye ve Sudandr. Bu liste, Stork irketi tarafndan ve sizden habersiz deiebilir. Siz, A.B.D Ticaret Bakanlnn (U.S. Department of Commerce) red-edilen (denied) kiiler ve gibi listelerde veya A.B.D. Maliye Bakanlnn (U.S. Department of Treasury) dlanan lkeler vatandalar listesinde olmadnza yemin ediyorsunuz. Siz, Amerika Birleik Devletlerin ihra kanunlarna uymay ve gerektiinde ihra veya geri ihra iin gereken ruhsatlar alacanza sz veriyorsunuz.

Stork irketinin Kullanm Kurallaryla ilgili haklarn kullanmamas, bu haklardan vaz getii anlamna gelemez. Eer yarg, Kullanm Kurallarnn baz maddelerini geesiz sayarsa, kullanc ve Stork irketi yargya iki partinin de niyetlerini gz nnde tutmasn rica eder. Yargnn geersiz bulduu Kullanm Kurallar artlarndan hari, dierleri geerliklerini korur. Aksini belirleyen kanunlarn varlna ramen, Kullanm Kurallaryl ilgili herhangi bir iddia veya yarg ilemleri bir (1) yl iinde yargya getirilmelidir; aksi taktirde btn iddialar ve yarg nedenleri geersiz saylr. Kullanm Kurallarndaki balklar kolaylk iindir ve hibir kanun veya kontratla ilgisi yoktur.

 

Google Reklamlar Reklam erezleri ve Gizlilik Poliesi

  • Google, nc parti reklam gsteren bir kurulutur.
  • DoubleClick DART erezi adsense reklamlarnn yaynclarn sitelerinde gsteriminde kullanlan erezdir. Herhangi bir internet kullancs bu siteden herhangi bir sayfay ziyaret etttiinde eer google adsense reklamlarna tklarsa bu erez kullancnn taraycsna braklabilir. Bu bilgiler yaynclarn sitelerindeki adsense hesaplarn daha iyi kullanmalarnda onlara bilgi salama amaldr.
  • Eer bu tr erezleri kullanmak istemiyorsanz ltfen u siteyi ziyaret ederek kullanmama opsiyonunu seiniz: Google ad and content network privacy policy.

Biz nc parti reklamlar kullanan bir siteyiz. Bu nc parti reklam irketleri bilg toplayabilirler bu amala erez yerletirebilirler. Ltfen bu konuda daha geni bilgi iin Google adsense sayfalarn ziyaret ediniz....

Ek - DMCA Aklamalar - Yeni a (Yeni Binyl) Dijital Telif Hakk Kanunu - (Digital Millenium Copyright Act DMCA)

Ek - Gizlilik Poliesi hakkdnda geni bilgi iin buraya tklaynz...

 

ngilizce - English

Terms of Use Acceptance of Terms


Welcome to the website of Stork Corporation. Turkish-Media.Com, a Stork Corporation Company. On this web site you will find a wide range of information on Stork Corporation and its products and services. Feel free to contact us if you need further details and/or want to take advantage of any of our products or services.

Trademark Usage Guideline


MAKE SURE YOU ARE FAMILIAR WITH THE TERMS OF USE BEFORE CONTINUING WITH USING THIS WEB SITE.
By accessing and using this web site in any way, including, without limitation, browsing the website, using any information, using any content, using any
services, downloading any materials, and/or placing an order for products or services, you agree to and are bound by the terms of use described in this document ("Terms of Use"). IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS CONTAINED IN THE TERMS OF USE, DO NOT USE THIS WEBSITE IN ANY MANNER. The Terms of Use are entered into by and between Stork Corporation and you. If you are using the website on behalf of your employer, you represent that you are authorized to accept these Terms of Use on your employer's behalf.

Stork Corporation reserves the right, at Stork Corporation's sole discretion, to change, modify, update, add, or remove portions of the Terms of Use at any time without notice to you. Please check these Terms of Use for changes. Your continued use of this website following the posting of changes to the Terms of Use will mean you accept those changes.

Use of Materials Limitations


All materials contained in the website are the copyrighted property of Stork Corporation, its subsidiaries, affiliated companies and/or third-party licensors. All trademarks, service marks, and trade names are proprietary to Stork Corporation, or its subsidiaries or affiliated companies and/or third-part licensors.

Unless otherwise specified, the materials and services on this website are for your personal and non-commercial use, and you may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer, or sell any information, software, products or services obtained from the website without the written permission from
Stork Corporation.

Privacy Policy


Stork Corporation respects your desire for privacy. Your information may be stored and processed in the United States or any other country in which Stork Corporation or Stork Corporation representatives and affiliates maintain facilities. This information is highly protected and is stored in a secure and controlled environment. By using this site, you consent to any such
transfer of information outside of your country and you consent to the terms of our Privacy Policy. Stork Corporation abides by the principles set forth in the Safe Harbor framework as set forth by the U.S. Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of data from the European Union. Stork Corporation's Privacy Policy can be found at
Privacy and Security - Stork Corporation

Use of Software on the Website


Any software that is made available to download from the web site is the copyrighted work of Stork Corporation and/or its suppliers. Use of the software is governed by the terms of the end user license agreement, if any, which accompanies or is included with the Software ("License Agreement"), or as expressly stated on the website pages accompanying the software. An end user will be unable to download or install any Software that is accompanied by or includes a License Agreement, unless he or she first agrees to the License Agreement terms.

The Software is made available for download solely for use by end users according to the License Agreement. Any use, reproduction or redistribution of the Software not in accordance with the License Agreement is expressly prohibited by law, and may result in severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible. Absent a
License Agreement that accompanies the Software, use of the Software will be governed by the Terms of Use.

WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, COPYING OR REPRODUCTION OF THE SOFTWARE TO ANY OTHER SERVER OR LOCATION FOR FURTHER REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION IS EXPRESSLY PROHIBITED, UNLESS SUCH REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION IS EXPRESSLY PERMITTED BY THE LICENSE AGREEMENT ACCOMPANYING SUCH SOFTWARE.

THE SOFTWARE IS WARRANTED, IF AT ALL, ONLY ACCORDING TO THE TERMS OF THE LICENSE AGREEMENT. EXCEPT AS WARRANTED IN THE LICENSE AGREEMENT, STORK CORPORATION HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THE SOFTWARE, INCLUDING ALL WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, WHETHER EXPRESS,
IMPLIED OR STATUTORY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT.

FOR YOUR CONVENIENCE, STORK CORPORATION MAY MAKE AVAILABLE AS PART OF THE SERVICES OR IN ITS MATERIALS OR SOFTWARE PRODUCTS, TOOLS AND UTILITIES FOR USE AND/OR DOWNLOAD. STORK CORPORATION DOES NOT MAKE ANY ASSURANCES WITH REGARD TO THE ACCURACY OF THE RESULTS OR OUTPUT THAT DERIVES FROM SUCH USE OF ANY SUCH TOOLS AND UTILITIES. YOU SHALL RESPECT THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF OTHERS WHEN USING THE TOOLS AND UTILITIES MADE AVAILABLE ON THE SERVICES OR IN STORK CORPORATION SOFTWARE
PRODUCTS.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND. Any Software which is downloaded from the website for or on behalf of the United States of America, its agencies and/or instrumentalities ("U.S. Government"), is provided with Restricted Rights. Use,
duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013 or subparagraphs (c)(1) and (2) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights at 48 CFR 52.227-19, as applicable. Manufacturer is Stork Corporation, Inc., 1673 County Rd C2 W, Roseville MN 55113.

Use of Documents and Publications on the Website


Except as expressly prohibited on this website, you are permitted to view, copy, print and distribute publications and documents within this website (such as FAQs, white papers, datasheets, press releases and so on), subject to your agreement that: a) your use of the information is for informational, personal, and non-commercial purposes only, b) you will not modify
the documents, publications or graphics, c) you will not copy or distribute graphics separate from their accompanying text and you will not quote materials out of their context, d) you will display the below copyright notice and other proprietary notices on every copy you make, and e) you agree that Stork Corporation may revoke this permission at any time and you shall
immediately stop your activities related to this permission upon notice from Stork Corporation. Use for any other purpose is expressly prohibited by law, and may result in severe civil and criminal penalties. Violators will be prosecuted to the maximum extent possible.

The permission above to use documents and publications does not include permission to copy the design elements, look and feel, or layout of this website. Those elements of the website are protected by law, such as trade dress, trademark, unfair competition, and other laws and may not be copied or imitated in whole or in part. No logo, graphic, sound or image from the
website may be copied or retransmitted unless expressly permitted by Stork Corporation.

EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED OTHERWISE, STORK CORPORATION AND/OR ITS RESPECTIVE SUPPLIERS MAKE NO REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY OF THE INFORMATION CONTAINED IN THE DOCUMENTS AND PUBLICATIONS AND RELATED GRAPHICS PUBLISHED ON THE WEB SITE FOR ANY PURPOSE. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED OTHERWISE, ALL SUCH DOCUMENTS
AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED OTHERWISE, STORK CORPORATION AND/OR ITS RESPECTIVE SUPPLIERS HEREBY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION,
INCLUDING ALL WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL STORK CORPORATION AND/OR ITS RESPECTIVE SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY
SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTUOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE
OF INFORMATION AVAILABLE FROM THE WEBSITE.

THE DOCUMENTS AND RELATED GRAPHICS PUBLISHED ON THE SERVICES COULD INCLUDE TECHNICAL INACCURACIES OR TYPOGRAPHICAL ERRORS. CHANGES ARE PERIODICALLY ADDED TO THE INFORMATION HEREIN. STORK CORPORATION AND/OR ITS RESPECTIVE SUPPLIERS MAY MAKE IMPROVEMENTS AND/OR CHANGES IN THE PRODUCT (S) AND/OR THE PROGRAM (S) DESCRIBED HEREIN AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Disclaimers and Other Notices on the User of the Website
EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED OTHERWISE, ALL INFORMATION, SOFTWARE, DOCUMENTATION, MATERIALS, SERVICES AND PUBLICATION ARE PROVIDED "AS-IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND AND STORK CORPORATION HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES EITHER EXPRESSED OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN ADDITION, EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED OTHERWISE, STORK CORPORATION DISCLAIMS ANY WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, TITLE, OR QUIET
ENJOYMENT. IN NO EVENT SHALL STORK CORPORATION AND/OR ITS RESPECTIVE SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS WEBSITE, USE OR PERFORMANCE OF SOFTWARE, DOCUMENTS, MATERIALS, PUBLICATIONS, PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SERVICES, OR INFORMATION AVAILABLE
FROM THE WEBSITE.

EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED OTHERWISE, YOU ASSUME ALL RISKS CONCERNING THE SUITABILITY AND ACCURACY OF THE INFORMATION WITHIN THE WEBSITE, MATERIALS, PUBLICATIONS AND DOCUMENTS. THE WEBSITE, MATERIALS, PUBLICATIONS AND DOCUMENTS MAY CONTAIN TECHNICAL INACCURACIES OR TYPOGRAPHICAL ERRORS. STORK CORPORATION ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR AND DISCLAIMS ALL LIABILITY FOR ANY SUCH INACCURACIES, ERRORS OR OMISSIONS IN THE WEB SITE, MATERIALS, PUBLICATIONS AND DOCUMENTS AND IN ANY
OTHER REFERENCE.

STORK CORPORATION MAY MAKE CHANGES TO THE WEB SITE, INFORMATION, SOFTWARE, WEB SITE, DOCUMENTS, PUBLICATIONS, PRICES, TECHNICAL SPECIFICATIONS, PRODUCT OFFERINGS AND ANY
OTHER INFORMATION AND MATERIALS ON THE WEB SITE AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

THE WEB SITE, DOCUMENTS AND PUBLICATIONS ARE DISTRIBUTED INTERNATIONALLY AND MAY CONTAIN REFERENCES OR CROSS-REFERENCES TO STORK CORPORATION PRODUCTS, PROGRAMS, AND SERVICES THAT HAVE NOT BEEN ANNOUNCED OR AVAILABLE IN YOUR COUNTRY. SUCH
REFERENCES DO NOT IMPLY THAT STORK CORPORATION INTENDS TO ANNOUNCE SUCH PRODUCTS, PROGRAMS, OR SERVICES IN YOUR COUNTRY. CONSULT YOUR LOCAL STORK CORPORATION BUSINESS CONTACT FOR INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS, PROGRAMS AND SERVICES
WHICH MAY BE AVAILABLE TO YOU.

THE WEB SITE CONTAINS LINKS TO THIRD-PARTY SITES WHICH ARE NOT UNDER THE CONTROL OF STORK CORPORATION AND STORK CORPORATION IS NOT RESPONSIBLE FOR THE CONTENTS ON ANY LINKED SITE OR ANY LINK CONTAINED IN A LINKED SITE, OR ANY CHANGES OR UPDATES TO
SUCH SITES. STORK CORPORATION IS NOT RESPONSIBLE FOR WEB-CASTING OR ANY OTHER FORM OF TRANSMISSION RECEIVED FROM ANY LINKED SITE. STORK CORPORATION IS PROVIDING THESE LINKS TO YOU ONLY AS A CONVENIENCE, AND THE INCLUSION OF ANY LINK DOES NOT IMPLY THAT STORK CORPORATION ENDORSES OR ACCEPTS ANY RESPONSIBILITY FOR THE CONTENT ON SUCH THIRD-PARTY SITES.

Accounts and Security


If any of the services on the website requires you to open an account, you must complete the registration process by providing us with true, current, complete and accurate information as prompted by the applicable registration form, and you will maintain and promptly update such information to keep it true, current, complete and accurate. You also will choose a password and a
user name. You are entirely responsible for maintaining the confidentiality of your password and account. Furthermore, you are entirely responsible for any and all activities that occur under your account. You agree to notify Stork Corporation immediately of any unauthorized use of your account or any other breach of security. Stork Corporation will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password or account, either with or without your knowledge. However, you could be held liable for losses incurred by Stork Corporation or another party due to someone else using your account or password. You may not use anyone else's account at any time, without the permission of the account holder. You acknowledge and agree that certain services may provide password-restricted access to customer information such as names and certain terms of your contracts. By using this website and registering for such services, you consent to Stork Corporation's display of such information via the services and accept all risks of unauthorized access to such information. If you provide any information that is false, inaccurate, out of date, or incomplete, or Stork Corporation has reasonable grounds to suspect that such information is false, inaccurate, not current, or incomplete, Stork Corporation may suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of the services or any portion thereof. You are responsible for all costs and charges, including without limitation, phone charges and telecommunications equipment, that you incur in order to use the services.

No Unlawful or Prohibited Use


As a condition of your use of the website, you will not use the website for any purpose that is unlawful or prohibited by these terms, conditions, and notices. You may not use the Services in any manner that could damage, disable, overburden, or impair any Stork Corporation server, or the network (s) connected to any Stork Corporation server, or interfere with any other party's use and enjoyment of the website. You may not attempt to gain unauthorized access to services, materials, other accounts, computer systems or networks connected to any Stork Corporation server or to the website, through hacking,
password mining or any other means. You may not obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available through the website.

Use of Services on the Website


The website may contain e-mail services, bulletin board services, chat areas, news groups, forums, communities, personal web pages, calendars, photo albums and/or other message or communication facilities designed to enable you to communicate with others (each a "Communication Service" and collectively "Communication Services"). You agree to use the Communication Services only to post, send and receive messages and material that are proper and, when applicable, related to the particular Communication Service. By way of example, and not as a limitation, you agree that when using the
Communication Services or the website, you will not:

Use the Communication Services or the website in connection with surveys, contests, pyramid schemes, chain letters, junk email, spamming or any duplicative or unsolicited messages (commercial or otherwise). Defame, abuse, harass, stalk, threaten or otherwise violate the legal rights (such as rights of privacy and publicity) of others. Publish, post, upload, distribute or disseminate any inappropriate, profane, defamatory, obscene, obscene as to minors, child pornography, racist, lewd, lascivious, filthy, excessively violent, harassing, indecent, unlawful, or otherwise objectionable topic, name, material or information. Upload, or otherwise make available, files that contain images, photographs, software or other material protected by intellectual property laws, including, by way of example, and not as limitation, copyright or trademark laws (or by rights of privacy or publicity) unless you own or control the rights thereto or have received all necessary consent to do the same. Use any material or information, including images or photographs, which are made available through the website in any manner that infringes any copyright, trademark, patent, trade secret, or other proprietary right of any party.

Upload files that contain viruses, Trojan horses, worms, time bombs, cancel bots, corrupted files, or any other similar software or programs that may damage the operation of another's computer or property of another. Advertise or offer to sell or buy any goods or services for any business purpose, unless such Communication Services specifically allows such messages. Download any file posted by another user of a Communication Service that you know, or reasonably should know, cannot be legally reproduced, displayed, performed, and/or distributed in such manner. Falsify or delete any copyright management information, such as author attributions, legal or other proper notices or proprietary designations or labels of the origin or source of software or other material contained in a file that is uploaded.
Restrict or inhibit any other user from using and enjoying the Communication Services. Violate any code of conduct or other guidelines, which may be applicable for any particular Communication Service. Harvest or otherwise collect information about others, including e-mail addresses. Violate any applicable laws or regulations. Create a false identity for the purpose of misleading others. Use, download or otherwise copy, or provide (whether or not for a fee) to a person or entity any directory of users of the
Communication Services or other user or usage information or any portion thereof.

Use any Stork Corporation domain name as a pseudonymous return email address for any communications that you transmit from another location or through another service. Transmit unsolicited or bulk communications to any Stork Corporation account holder or to any StorkTec.com or affiliated email address (regardless of whether you use the website to transmit any such communication). Disrupt the normal flow of dialogue, cause a screen to "scroll" faster than other users of the website are able to type, or
otherwise act in a manner that negatively affects other users' ability to engage in real time exchanges. Stork Corporation has no obligation to monitor the Communication Services. However, Stork Corporation reserves the right
to review materials posted to the Communication Services and to remove and/or edit any materials in its sole discretion. Stork Corporation reserves the right to terminate your access to any or all of the Communication Services at any time, without notice, for any reason whatsoever.

Stork Corporation reserves the right at all times to disclose any information as Stork Corporation deems necessary to satisfy any applicable law, regulation, legal process or governmental request, or to edit, refuse to post or to remove any information or materials, in whole or in part, in Stork Corporation's sole discretion.

Always use caution when giving out any personally identifiable information about yourself or your children in any Communication Services. Stork Corporation does not control or endorse the content, messages or information found in any Communication Services and, therefore, Stork Corporation specifically disclaims any liability with regard to the Communication Services and any actions resulting from your participation in any Communication Services. Managers and hosts are not authorized Stork Corporation spokespersons, and their views do not necessarily reflect those of Stork Corporation.

Materials uploaded to the Communication Services may be subject to posted limitations on usage, reproduction and/or dissemination; you are responsible for adhering to such limitations if you download the materials. Materials provided to Stork Corporation or Posted to the Web site unless otherwise specified, Stork Corporation does not claim ownership of the materials you provide to Stork Corporation (including, without limitation, information, ideas, concepts, techniques, feedback, data, questions, comments and suggestions,
or the like) or post, upload, input or submit to the website or its associated services for review by Stork Corporation, the general public, and/or by the members of any public or private community (each a "Submission" and collectively "Submissions"), and such Submissions shall be deemed not to be confidential. However, by posting, uploading, inputting, providing or submitting your Submission you are granting Stork Corporation, its affiliated companies and necessary sublicenses permission to use your Submission in connection with the operation of their businesses (including, without
limitation, all Stork Corporation services), including, without limitation, the license rights to: copy, distribute, transmit, publicly display, publicly perform, reproduce, edit, modify, translate and reformat your Submissions; to publish your name in connection with your Submission; develop, manufacture, and market products incorporating such ideas, concepts, or techniques, and the right to sublicense such rights to any supplier of the services and/or materials on the website.

No compensation will be paid with respect to the use of your Submission, as provided herein. Stork Corporation is under no obligation to post or use any Submission you may provide and Stork Corporation may remove any Submission at any time in its sole discretion. By Posting a Submission you warrant and represent that you own or otherwise control all of the rights to your Submission as described in these Terms of Use including, without limitation, all the rights necessary for you to provide, post, upload, input or submit the Submissions.

In addition to the warranty and representation set forth above, by Posting a Submission that contain images, photographs, pictures or that are otherwise graphical in whole or in part ("Images"), you warrant and represent that (a) you are the copyright owner of such Images, or that the copyright owner of such Images has granted you permission to use such Images or any content and/or images contained in such Images consistent with the manner and purpose of your use and as otherwise permitted by these Terms of Use and the website, (b) you have the rights necessary to grant the licenses and sublicenses described in these Terms of Use, and (c) that each person depicted in such Images, if any, has provided consent to the use of the Images as set forth in these Terms of Use, including, by way of example, and not as a limitation, the distribution, public display and reproduction of such Images. By Posting Images, you are granting (a) to all members of your private community (for each such Images available to members of such private community), and/or (b) to the general public (for each such
Images available anywhere on the website, other than a private community), permission to use your Images in connection with the use, as permitted by these Terms of Use, of any of the services or materials on the website (including, by way of example, and not as a limitation, making prints and gift items which include such Images), and including, without limitation, a
non-exclusive, world-wide, royalty-free license to: copy, distribute, transmit, publicly display, publicly perform, reproduce, edit, modify, translate and reformat your Images without having your name attached to such Images, and the right to sublicense such rights to any supplier of the services and/or materials on the website. No compensation will be paid with respect to the use of your Images.

You acknowledge that Stork Corporation does not pre-screen Submissions, but that Stork Corporation and its designees have the right (but not the obligation) in their sole discretion to block or restrict access to or the availability of, or to disable, any Submissions that is available via the web site. Without limiting the foregoing, Stork Corporation and its designees may
disable, restrict access to or the availability of, any Submissions that violates the Terms of Use or is otherwise objectionable. You must evaluate, and bear all risks associated with, the use of any Submissions, including any reliance on the accuracy, completeness, or usefulness of such Submissions. You understand that all Submissions, whether publicly posted or privately transmitted, are the sole responsibility of the person from whom such Submissions originated. This means that you, and not Stork Corporation, are entirely responsible for all Submissions that you upload, post, provide, input, submit, or otherwise transmit via the website. Stork Corporation does not
control the Submissions posted via the web site and, as such, does not guarantee the accuracy, integrity or quality of such Submissions. You understand that by using the website, you may be exposed to Submissions from others that are offensive, indecent or objectionable.

Notices and Procedures for Making Claims of Copyright Infringement


Stork Corporation will investigate notices of copyright infringement and take appropriate actions under the Digital Millennium Copyright Act, Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) ("DMCA"). Pursuant to the DMCA, written notification of claimed copyright infringement must be submitted to the following Designated Agent for this website:

Service provider (s):
Stork Corporation, Inc.

Name of agent designated to receive notification of claimed infringement:
Nezihi Ozduzen

Full address of designated agent to which notification should be sent:
P.O. Box 120386 Saint Paul Mn 55112 USA

Telephone number of designated agent:
(651) 633-6934

Facsimile number of designated agent:
(651) 633-6934

E-mail address of designated agent:
[email protected]


To be effective, the Notification must include the following:

A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. Identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works at that site. Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit the service provider to locate the material.
Information reasonably sufficient to permit the service provider to contact the complaining party, such as an address, telephone number, and if available, an electronic mail address at which the complaining party may be contacted.
A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law. A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

Unsolicited Idea Submission Policy


STORK CORPORATION OR ANY OF ITS EMPLOYEES DO NOT ACCEPT OR CONSIDER UNSOLICITED IDEAS, INCLUDING IDEAS FOR NEW ADVERTISING CAMPAIGNS, NEW PROMOTIONS, NEW PRODUCTS OR TECHNOLOGIES, PROCESSES, MATERIALS, MARKETING PLANS OR NEW PRODUCT NAMES. PLEASE DO NOT SEND ANY ORIGINAL CREATIVE ARTWORK, SAMPLES, DEMOS, OR OTHER WORKS. THE SOLE PURPOSE OF THIS POLICY IS TO AVOID POTENTIAL MISUNDERSTANDINGS OR DISPUTES WHEN STORK CORPORATION'S PRODUCTS OR MARKETING STRATEGIES MIGHT SEEM SIMILAR TO IDEAS SUBMITTED TO STORK CORPORATION. SO, PLEASE DO NOT SEND YOUR UNSOLICITED IDEAS TO STORK CORPORATION OR ANYONE AT STORK CORPORATION. IF, DESPITE OUR REQUEST THAT YOU NOT SEND US YOUR IDEAS AND MATERIALS, YOU STILL SEND THEM, PLEASE UNDERSTAND THAT STORK CORPORATION MAKES NO ASSURANCES THAT YOUR IDEAS AND MATERIALS WILL BE TREATED AS CONFIDENTIAL OR PROPRIETARY.

Spam E-mail and Postings


You agree that Stork Corporation would be irreparably harmed by the use, by you or others, of the website or facilities in connection with the transmission of spam newsgroup postings or unsolicited e-mail in violation of these Terms of Use, and that Stork Corporation is entitled to obtain injunctive relief against any such transmission (in addition to all other remedies available
at law or in equity). Stork Corporation reserves the right to block, filter or delete unsolicited e-mail.

Indemnity


You agree to indemnify, defend and hold Stork Corporation, and its subsidiaries, affiliates, officers, agents, co-branders, partners, and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys' fees, made by any third party due to or arising out of your Submissions, your use of the website, including any use by your employees, your connection to
the website, your violation of the Terms of Use, or your violation of any rights of another.

Advertisements and Promotions


Stork Corporation may run advertisements and promotions from third parties on the website. The manner, mode and extent of advertising by Stork Corporation is subject to change. Your correspondence or business dealings with, or participation in promotions of, advertisers other than Stork Corporation found on or through the website, including payment and delivery of related goods or services, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings, are solely between you and such advertiser. Stork Corporation is not responsible or liable for any loss or damage of any kind incurred as the result of any such dealings or as the result of the presence of such non-Stork Corporation advertisers on the website.


Copyright and Trademark Information


COPYRIGHT NOTICE: Copyright 2004 Stork Corporation, Inc., 4360 Arden View Ct Arden Hills, MN 55112 USA. All Rights Reserved. Use, duplication, or disclosure by the United States Government is subject to the restrictions set forth in DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) and FAR 52.227-19.

TRADEMARKS:

 

Add Life to the Web Design, other trademarks referenced herein are either registered trademarks or trademarks of Stork Corporation, Inc. in the U.S. and/or other countries. The names of actual companies and products mentioned herein and/or third-party trademarks, trade names and logos contained herein may be the trademarks of their respective owners. The example companies, organizations, products, domain names, email addresses, logos, people and events depicted herein are fictitious. No association with any real company, organization, product, domain name, e-mail address, logo, person, or event is intended or should be inferred. Any rights not expressly granted herein are reserved.

If you have been granted a right to use a trademark of Stork Corporation, such use shall be in accordance with Stork Corporation's Trademark Usage Guideline.

General Information


The Terms of Use constitute the entire agreement between you and Stork Corporation and govern your use of the website, superseding any prior agreements between you and Stork Corporation on the subject matter (including, but not limited to, any prior versions of the Terms of Use). Notwithstanding the prior provision, to the extent, and only to the extent, that any terms set forth in this Terms of Use expressly contradicts any terms of a prior written agreement between you and Stork Corporation in effect as of the date of your use of the website and specifically regarding your use of the website ("Executed Agreement"), such contradictory terms set forth in the Executed Agreement shall govern. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use other Stork Corporation services, third-party content or third-party software. You must not assign or otherwise transfer the Terms of Use nor any right granted hereunder.

Minnesota law and controlling U.S. federal law govern any action related to the Terms of Use, without regard to the principles of choice of law. The parties specifically disclaim the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

Stork Corporation controls and operates this website from its headquarters in various locations in the United States of America and makes no representation that this web site is appropriate or available for use in other locations. If you use this website from other locations, you are responsible for compliance with applicable local laws including but not limited to the export and import regulations of other countries.

You acknowledge and agree that material on this website is subject to the U.S. Export Administration Laws and Regulations. Diversion of such material contrary to U.S. law is prohibited. You agree that none of the material on this website, nor any direct product there from, is being or will be acquired for, shipped, transferred, or re-exported, directly or indirectly, to proscribed or embargoed countries or their nationals, nor be used for nuclear activities, chemical biological weapons, or missile projects unless authorized by the U.S. Government. Proscribed countries are set forth in the U.S. Export Administration Regulations. Countries subject to U.S. embargo are: Cuba, Iran, Libya, North Korea, Syria, and Sudan. This list is subject to change without further notice from Stork Corporation, and you must comply with the list as it exists in fact. You certify that you are not on the U.S. Department of Commerce's Denied Persons List or affiliated lists or on the U.S. Department of Treasury's Specially Designated Nationals List. You agree to comply strictly with all U.S. export laws and assume sole responsibility for obtaining licenses to export or re-export as may be required.

The failure of Stork Corporation to exercise or enforce any right or provision of the Terms of Use does not constitute a waiver of such right or provision. If a court of competent jurisdiction finds any provision of the Terms of Use to be invalid, the parties nevertheless agree that the court should endeavor to give effect to the parties' intentions as reflected in the provision, and the other provisions of the Terms of Use remain in full force and effect. Regardless of any statute or law to the contrary, any claim or cause of action arising out of or related to use of the website or the Terms of Use must be filed within one (1) year after such claim or cause of action arose or be forever barred. The section titles in the Terms of Use are for convenience only and have no legal or contractual effect.

 

Google Advertising Cookie and Privacy Policies

  • Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on your site.
  • Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to your users based on their visit to your sites and other sites on the Internet.
  • Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy.

We use third-party advertising companies to serve ads when you visit our website. These companies may use information (not including your name, address, email address, or telephone number) about your visits to this and other websites in order to provide advertisements about goods and services of interest to you. If you would like more information about this practice and to know your choices about not having this information used by these companies, click here.

You can find additional information in Appendix A of the NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF). Please note that the NAI may change this sample language at any time.

 

Digital Millenium Copyright Act DMCA

Stork Corporation

Bu sayfay arkadanza tavsiye edin..!  
Btn haklar sakldr. izinsiz kopya edilemez ve kullanlamaz..! Yasal Uyar (Disclaimer)
Copyright 2000-2008 Stork Corporation-Turkish-Media.Com bir Stork Corporation Kuruluudur...