SAVAS U�AGI!
HOSGELDiNiZ 
 

             - A�IKLAMA - 
          Hareket etmek i�in 2,4,6,8 veya K,J,L,I kullan
          Ates etmek i�in BOSLUKD�GMESiNi veya Z kullan
          F�ze ile ates etmek i�in 0 veya X kullan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geri D�n